Biztosítások

Biztosítások

 

A biztosításba vehető kockázatokkal szemben alapvető követelmény, hogy tiszta kockázatnak kell lenniük, vagyis ha bekövetkeznek, a bekövetkezésnek egyértelműnek kell lennie és kárt kell okoznia (ezért nem lehet többek között szerencsejátékra biztosítást kötni). Ezen belül két alapvető csoport különböztethető meg, az egyik az abszolút kockázat (amikor a kár bekövetkezése biztos, csupán időpontja bizonytalan; például a biztosított halála), a másik a relatív kockázat (amikor a kár bekövetkezése nem biztos, időpontja sem ismert, az okozott kár mértéke és a bekövetkezés gyakorisága is változó; például jégverés, gépjárműben okozott kár, csonttörés stb.).

A biztosítási kockázatokat a biztosítási ágak (élet ág és nem-élet ág) szerint lehet csoportba rendezni. Az élet-ágra inkább jellemző az abszolút kockázat, a nem-élet ágra pedig inkább a relatív kockázat (kivételek vannak). Az ágakon belül ágazatok vannak, amelyek többé-kevésbé behatárolhatóvá teszik a biztosítási kockázatokat.

A felsorolt ágazatokra érdemes kattintani!

Élet ág ágazatai:

 1. hagyományos életbiztosítások
 2. egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

Nem-élet ág ágazatai:

 1. balesetbiztosítás
 2. betegségbiztosítás
 3. tűz- és elemi kár biztosítás
 4. egyéb vagyoni károk biztosítása (jégverés, fagy, lopás)
 5. önjáró szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás
 6. légi járművekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás
 7. tengeri, tavi, folyami járművekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás
 8. általános felelősségbiztosítás
 9. jogvédelmi biztosítások

A biztosítási termékek lehetnek egy ág egyetlen ágazatának kockázataira fedezetet nyújtó megoldások (például a jogvédelmi biztosítás vagy a hagyományos balesetbiztosítás), vagy több ágazat kockázataiból összeválogatott megoldások (például lakásbiztosítás, amelyben lehet még élet-, egészség-, baleset és felelősségbiztosítás is).

A biztosíthatóság kritériumai

 • véletlen, előre nem látható, nem akaratlagos károk
 • a kárkockázat becsülhetősége múltbéli adatok alapján (statisztikai--matematikai módszerekkel), és egyúttal a káresemény véletlenszerűsége (ne legyen tervezhető annak bekövetkezése [részben kivétel ez alól az életbiztosítás])
 • pénzbeni kifejezhetőség (megállapítható kár vagy a szükséges fedezet ismerete [pl. életbiztosítás esetén])
 • független egységek nagy száma (vagyis az egyik biztosítási esemény nem növelheti egy másik biztosítási esemény bekövetkezésének kockázatát), továbbá a veszélyközösség megléte (vagyis megfelelő számú biztosított, akik a várhatóan bekővetkező károk tartalékát biztosítási díj formájában befizetik)

Azokat a kockázatokat, amelyeket a biztosító valamilyen okból nem kíván vállalni, kizárásként vagy mentesülésként kezeli. A kizárások mindig előre ismertek (pl. háború, nukleáris sugárzás), a mentesülések pedig (rendszerint) a biztosított gondatlanságával állnak összefüggésben (így például a csonttörésre térítene a biztosító, azonban ha a biztosított például ittasan gépkocsit vezetett, a biztosítási összeg megtérítésétől a biztosító mentesül).

Biztosítások

Segítünk megtalálni a piac legjobb ajánlatát

Milyen biztosítások érdeklik? *:
Név *:
Lakhely *:
Telefonszám *:
E-mail *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!